Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2017
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2018
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2018 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2018 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza  pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2018
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2018
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2018
- PROIECTUL DE HOTARARE - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2018
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2017 - (publicat 07.10.2017) - (Detalii)
ANUNT - privind achitarea integrala a obligatiilor fiscale restante catre Primaria Municipiului Husi.
-Bilantul contabil incheiat la 30.09.2017 - (publicat 26.10.2017) - (Detalii)
- ANUNT- privind aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
- PROIECTUL DE HOTARARE  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - (Anexe)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 30.06.2017 - (publicat 03.08.2017) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare actualizat la data de 30.06.2017 - (publicat 03.08.2017) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 30.06.2017 - (publicat 03.08.2017) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 30.06.2017 - (publicat 03.08.2017) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2017 - (publicat 03.08.2017) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2017 - (publicat 02.08.2017) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 30.06.2017 - (publicat 31.07.2017) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2017 - (publicat 15.05.2017) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 31.03.2017 - (publicat 09.05.2017) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare actualizat la data de 31.03.2017 - (publicat 09.05.2017) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 31.03.2017 - (publicat 09.05.2017) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 31.03.2017 - (publicat 09.05.2017) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2017 - (publicat 09.05.2017) - (Detalii)
- ANUNT - privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere pentru toti contribuabilii persoane fizice din Municipiul Husi, care isi achita integral obligatiile fiscale restante catre Primaria Husi.
-Bilantul contabil incheiat la 31.03.2017 - (publicat 26.04.2017) - (Detalii)
Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 - (Anexe)
- Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2016 - (publicat 22.02.2017) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, existente la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare a bugetului local al municipiului Husi in urma contractarii de finantari rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2016 - (publicat 10.02.2017) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.12.2016 - (publicat 07.02.2017) - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001