Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICAANUL 2016
- PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2017
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2016 - (publicat 02.11.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 30.09.2016 - (publicat 28.10.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2016 - (publicat 19.10.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2016 - (publicat 09.08.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 30.06.2016 - (publicat 27.07.2016) - (Detalii)
ea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 4875/11.05.2016 privind autorizarea imprumutului in suma de 2.665.000 lei, destinat finantarii cheltuielilor necesare finalizarii proiectului finantat prin Programul operational regional 2007-2013, Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National "Cuza Voda" Husi - (Detalii)
- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 4881/26.05.2016 privind autorizarea imprumutului in suma de 3.000.000 lei, destinat asigurarii finantarii cheltuielilor necesare finalizarii proiectului "Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane - cod SMIS 12183", finantat prin Programul operational regional 2007-2013 - Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - Poli Urbani de Crestere", Domeniul Major de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana" - (Detalii)
- Fila 6 si 7 din registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)
- Fila 6 si 7 din registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.05.2016 - (publicat 03.06.2016) - (Detalii)

-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2016 - (publicat 13.05.2016) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.03.2016 - (publicat 26.04.2016) - (Detalii)
- Hotararea nr. 50 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 - (Anexa)
- Hotararea nr. 51 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
- Hotararea nr. 43 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016 - (Anexa)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2015 - (publicat 10.02.2016) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2015 - (publicat 08.02.2016) - (Detalii)
-Bilantul contabil incheiat la 31.12.2015 - (publicat 08.02.2016) - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimat pentru anii 2017-2019 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
ANUNT - in atentia contribuabililor persoane fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta.

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001