Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2015

- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2015 - (publicat 27.10.2015) - (Detalii)

ANUNT - dezbatere publica impozite si taxe 2016

- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Subregistrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2015 - (publicat 10.08.2015) - (Detalii)

- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2015 - (publicat 05.05.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2015 - (publicat 29.04.2015) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2014 - (publicat 13.02.2015) - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 - (Anexa)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001