Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2014

- PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2015. - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2014 - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2014 -(Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2014 - (publicat 24.10.2014) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2014 - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2014 - (publicat 24.07.2014) - (Detalii)
- ANUNT - privind achitarea obligatiilor fiscale restante de catre contribuabilii persoane fizice si juridice  - (publicat 08.05.2014)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2014 - (publicat 08.05.2014) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2014 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2014 - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2014 - (publicat 06.05.2014) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
-Liste de investitii pe anul 2014 - (publicat 07.02.2014) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2013 - (publicat 04.02.2014) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2013 - (publicat 03.02.2014)  - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimat pentru anii 2015-2017 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimat pentru anii 2015-2017 - (Anexa)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2013 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2013 - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001