Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2013
- Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in municipiul Husi pe anul 2014 - (publicat 20.11.2013) - (Detalii)
-ANUNT - privind achitarea obligatiilor fiscale restante de catre contribuabilii persoane fizice si juridice 
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2013 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii)
-Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2013, Anexa nr.3 - (publicat 28.10.2013) - (Detalii) 
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2013 - (publicat 25.10.2013) - (Detalii)
- ANUNT - privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere - (publicat 19.08.2013)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2013 - (publicat 30.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2013 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de primaria Municipiului Husi la data de 30.06.2013, Anexa nr.3 - (publicat 25.07.2013) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2013 - (publicat 24.07.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa nr. 1.4, actualizata la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.04.2013 - (pulicat 14.05.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Anexa nr.3- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)
-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 2974/24.04.2013 - (publicat 14.05.2013) - (Detalii)

-Bilantul contabil incheiat la 31.03.2013 - (publicat 30.04.2013) - (Detalii)
-Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa nr. 1.4, actualizata la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Calculul gradului de indatorare, actualizat la 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.03.2013 - (pulicat 29.04.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
-Anexa nr.3- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) - (Detalii)
- Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2013 - (publicat 29.04.2013) -(Detalii)
- Liste de investitii pe anul 2013 - (publicat 22.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2013 - (publicat 15.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 - (publicat 15.04.2013) - (Detalii)

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimat pentru anii 2014-2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (publicat 02.04.2013) - (Detalii)
- Proiectul bugetului local pe anul 2013 si estimat pentru anii 2014-2016 - (publicat 02.04.2013) - (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2012 - rectificat la data de 20.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2012 - rectificat la data de 29.11.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Lite de investitii aprobate pentru anul 2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Anexa 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale defalcat pe credite - anexa 1.4, actualitata la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) -(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012 - (publicat 08.02.2013) - (Detalii)
- Rectificare Bilant contabil incheiat la 30.09.2012 - (publicat 08.01.2013) - (Detalii)
- Rectificare Cont de rezultat patrimonial incheiat la 30.09.2012 - (publicat 08.01.2013) - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001