Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2012

- Proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in municipiul Husi pe anul 2013 - (publicat 21.11.2012) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 rectificat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Liste de investitii - 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 30.09.2012 - (publicat 09.11.2012) - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2012 - (publicat 24.10.2012)(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 30.06.2012 si anexele la acesta - (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 rectificat - etapa iunie 2012 - (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Listele de investitii la 30.06.2012- (publicat 26.07.2012)- (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2012 - (publicat 23.07.2012)(Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2012 - (publicat 02.05.2012)(Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.03.2012 si anexele la acesta - (publicat 26.04.2012)- (Detalii)
- Bugetul pe anul 2012 - (publicat 14.02.2012)- (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2011 si anexele la acesta - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite-anexa1.4, actualizata la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale si registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Bugetul local pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit H.C.L. nr. 250/20.12.2011 privind rectificarea bugetului local - etapa decembrie 2011 - (publicat 10.02.2012)-
(Detalii - Bugetul local)
(Detalii - Buget fonduri externe nerambursabile)
(Detalii - Bugetul creditelor interne)


- Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit H.C.L. nr. 251/20.12.2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa decembrie 2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)
- Listele de investitii finale pe anul 2011 - (publicat 10.02.2012)- (Detalii)

- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2011 - (publicat 02.02.2012)(Detalii)
- Proiectul de buget pe anul 2012 - (publicat 31.01.2012)- (Detalii)

-ANUNT anulare majorari de intarziere - (publicat 16.01.2012)- (Detalii)
- Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata. (publicat 06.01.2012) - (Detalii)
- Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata. (publicat 06.01.2012) - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001